Apk Extractor
Android Oyun Club

Apk Extractor

Oyun Indir
Apk Çıkarıcı

APK Extractor, android cihazınızda yüklü olan APK’yi çıkarır ve bunları SD kartınıza kopyalar.

★ Hızlı ve kullanımı kolay.
★ Sistem uygulamaları dahil hemen hemen tüm uygulamaları çıkarır.
★ KÖK erişimi gerekmez.
★ Varsayılan olarak Apk’ler / sdcard / ExtractedApks / içine kaydedilecektir.
★ Uygulamaları aramak için Arama seçeneği sağlandı.
★ Android 7.0’ın son sürümüyle uyumludur
★ Kaydedilmiş apk biçimi AppName_AppPackage_AppVersionName_AppVersionCode.apk.
★ Herhangi bir öğeye uzun tıklama ile birden fazla / tüm APK’yi çıkarabilir.

Uygulamayı yerel dilinize çevirmekle ilgileniyor musunuz? Dizeler GitHub’da mevcuttur https://github.com/meher421/ExtractorStrings/tree/master/values. Lütfen bana çevrilmiş dizeleri e-posta ile gönderin

Apk Extractor

APK Extractor will extracts APK that are installed on your android device and copies them to your SD card.

★ Fast and easy to use.
★ Extracts almost all application,including system applications.
★ No ROOT access required.
★ By Default Apk’s will be saved in /sdcard/ExtractedApks/.
★ Provided Search option to search applications.
★ Compatible with latest version of Android 7.0
★ Saved apk format AppName_AppPackage_AppVersionName_AppVersionCode.apk.
★ Can extract multiple/all APK’s by holding long click on any item.

Interested in translating the application in your local language ? Strings are available in GitHub https://github.com/meher421/ExtractorStrings/tree/master/values .Please email me translated strings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *